Malçok Elektrik

Trafo Test Hizmetlerimiz

İşletmelerinizde bulunan transformatör ve yüksek gerilim hücrelerinin uzun süreler problemsiz olarak çalışmasını sağlamak üzere düzenlenmiş hizmettir.

MALÇOK ELEKTRİK tarafından sağlanan test ve bakım hizmetleri;

Yağlı, kuru tip transformatörler

Yüksek gerilim anahtarlama elemanları ( 36 kV )

Sekonder koruma sistemleri elemanları

Ana ve tali dağıtım panoları

Kompanzasyon sistemlerine yönelik periyodik bakımların standartlarına uygun olarak ölçümlenmesi, fonksiyon kontrolleri, testlerinin yapılması ve raporlanması hizmetlerini kapsamaktadır. 

Bir Trafonun işletme ömrü ortalama 25-30 yıl arasında değişmektedir. Trafonun büyüklüğü önemi, çevre ve çalışma koşulları dikkate alınarak 6 ayda bir yada her yıl bakımları yapılarak Trafonun işletme ömrünü 40 yıl üzerine çıkarılabilir. Firmamız bu bakış açısıyla ileri teknolojiye sahip teknik donanımları ve uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

WhatsApp Image 2022-03-14 at 15.12.16

TRAFO BAKIM

Transformatörün işletmedeki performansını artırmak ve işletmenizin enerjisiz kalmaması için trafo yağın durumu ve izolasyon seviyesinin kontrol altında tutulması gerekir. Bu sebeple belirli periyotlarla ( yılda en az bir kez ) yağ testlerinin yapılmalı ve izolasyon seviyeleri ölçülmesi gerekmektedir.

Sekonder koruma röleleri güç trafolarının, enerji nakil hatlarını aşırı akım, kısa devre ve toprak arızalarına karşı korur. Koruma işlemini orta gerilim akım trafosundan aldığı arıza akımı ile kesiciye açtırma kumandası vererek yapar. Röleler çalışma ortamlarından dolayı hasar görmüş olabilir ve arıza anında açma sinyalini vermeyebilir. Kesicili Trafo Koruma Hücrelerin Giriş Çıkış Hücrelerinde Trafoyu ve hattı koruyan sekonder rölelerinin periyodik takibi gerekir. Yılda bir defa aşırı akım röleleri röle test cihazı ile test edilmelidir. Test sonucunda yanlış ve eksik bağlantı varsa düzeltilmelidir. Röle ayarları trafo ve tesisi gücüne göre hesaplanarak uygunluğu kontrol edilir.

OG Akım Trafoları

Orta gerilim akım trafoları, güç trafolarının orta gerilim tarafından ölçtükleri akımları 5 amperlik sekonder akımlara indirir. Sekonder tarafı akımları koruma rölelerine iletirler. Röleler bu akımları kontrol ederek trafoya gelebilecek arızaları önceden tespit eder ve trafoyu devre dışı bırakır.

Akım trafolarının yanlış bağlanması, koruma sistemlerinde yanlış açma sinyallerine neden olabilmektedir. Bu da gereksiz yere tesisinizi enerjisiz kalmasına neden olabilir. Akım trafolarına yapılacak testlerde bu tür yanlışlıklar tespit edilebilir.

KOMPANZASYON ÇÖZÜM VE ANALİZİ

İşletmeler için enerji verimliliğinin önem kazandığı günümüzde kompanzasyon sisteminden kaynaklanan reaktif cezaların önlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Firmamız işletmelerin sayaç değerlerini takip ederek kompanzasyon sistemindeki sorunları tespit ederek anında müdahale eder ve işletmenin büyük reaktif cezaları almasını engeller. Elektrik enerji sisteminde, gerilim ve frekans sabit harmoniksiz ve güç faktörü 1’e yakın olmalıdır. Genellikle tüketiciler endüktif karakterde olduklarından manyetik alanların oluşması için aktif güç yanında reaktif güçte çekerler. Sözleşme gücü 9 kW ‘ı geçen tesisler kompanzasyon sistemi kurmak zorundadırlar. Sağlıklı bir kompanzasyon için reaktif güç kontrol rölesinin çok fonksiyonel ve hassas olması önemlidir. Aksi taktirde sistem ya kompanze edilemez veya aşırı kompanze edilerek cezalı duruma düşülüp, fazla para ödemek zorunda kalınabilir.

Enerji piyasası düzenleme kurumunca yayınlanan ilgi yönetmelikte kurulu gücü 50 kVA altı ve üstü için istenen değerleri aşağıda verilmiştir.

Kurulu gücü 50 kVA ve altı aboneler için;

Aktif Tüketime göre Reaktif %33,Aktif Tüketime göre Kapasitif %20

Kurulu Gücü 50kVA ve üzerinde olan aboneler için;

Aktif Tüketime göre Reaktif %20,Aktif Tüketime göre Kapasitif %15 oranları uygulanmaktadır.

KOMPANZASYON ÇÖZÜM VE ANALİZİ

İşletmeler için enerji verimliliğinin önem kazandığı günümüzde kompanzasyon sisteminden kaynaklanan reaktif cezaların önlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Firmamız işletmelerin sayaç değerlerini takip ederek kompanzasyon sistemindeki sorunları tespit ederek anında müdahale eder ve işletmenin büyük reaktif cezaları almasını engeller. Elektrik enerji sisteminde, gerilim ve frekans sabit harmoniksiz ve güç faktörü 1’e yakın olmalıdır. Genellikle tüketiciler endüktif karakterde olduklarından manyetik alanların oluşması için aktif güç yanında reaktif güçte çekerler. Sözleşme gücü 9 kW ‘ı geçen tesisler kompanzasyon sistemi kurmak zorundadırlar. Sağlıklı bir kompanzasyon için reaktif güç kontrol rölesinin çok fonksiyonel ve hassas olması önemlidir. Aksi taktirde sistem ya kompanze edilemez veya aşırı kompanze edilerek cezalı duruma düşülüp, fazla para ödemek zorunda kalınabilir.

Enerji piyasası düzenleme kurumunca yayınlanan ilgi yönetmelikte kurulu gücü 50 kVA altı ve üstü için istenen değerleri aşağıda verilmiştir.

Kurulu gücü 50 kVA ve altı aboneler için;

Aktif Tüketime göre Reaktif %33,Aktif Tüketime göre Kapasitif %20

Kurulu Gücü 50kVA ve üzerinde olan aboneler için;

Aktif Tüketime göre Reaktif %20,Aktif Tüketime göre Kapasitif %15 oranları uygulanmaktadır.

İZOLASYON (YALITIM) DİRENCİ TESTİ

Bir tesiste elektrik altındaki bölümler ile olmayan bölümlerin tesisin güvenilirliği ve sürdürülebilirliği açısından birbirinden izole olması gerekir. Yalıtımın doğru şekilde sağlanması ile can ve mal güvenliği sağlanır. Tüm bunlara ek olarak elektrik ve elektronik cihazlarında yalıtımının tam olması önemlidir.

İzolasyon direnci ölçümü bilinen diğer adıyla yalıtım testi; DC gerilimin dielektrik malzemeye uygulanmasının ardından ve di-elektrik malzemenin geçirdiği akımın ölçülmesidir. Daha sonra ölçülen akım ve gerilim uyarınca direnç değeri Ohm Kanununa göre hesaplanır.

İZOLASYON TESTİ NERELERDE YAPILMALIDIR ?

- Kablo, trafo ve elektrikli cihazların yalıtkan kısımları
- Elektrik motorları
- Jeneratörler

KABLO TESTLERİ

GERİLİM DAYANIM TESTİ ( KABLO )

Tek damarlı kablolara ortam sıcaklığında test gerilimi 5 dakika boyunca iletkene uygulanır. Çok damarlı kablolarda test edilecek damar haricindeki tüm damarlar ve varsa metalik komponentler topraklanır. Daha sonra test gerilimi, test edilecek damar ile toprak arasına 5 dakika boyunca uygulanır.

İLETKEN DİRENCİ ÖLÇÜMÜ

İletkenleri ölçülecek olan kablolar, test odasına en az 12 saat boyunca test sıcaklığında kalacak şekilde yerleştirilir. Sonrasında mikroohmmetre yardımıyla iletken direnci, sıcaklık faktöru de hesaplanarak ölçülür.

DELİNME GERİLİM TESTİ

Test, rutin test gerilimi ile başlar ve kısa devre oluncaya kadar kV (max.10) adımlarıyla gerilim miktarı artırılır. Elektrik alan yoğunluğu istenenden aşağıda olmamalıdır. Test, malzeme seçimlerinde oldukça önemlidir.

KESİCİ VE RÖLE TESTLERİ

Kesiciler sekonder koruma rölelerinden aldığı arıza sinyalleri ile devreye girer ve devre dışı bırakarak zarar görmesini engeller. Yüksek gerilim altında açma kapama yaptığından periyodik bakımı yapılmayan kesicilere bağlı trafolarda hasar meydana geldiği görülmektedir.

Firmamız tarafından kesicilerinizin yerinde test ve bakım işlemleri yapılmaktadır.

Testler;

1. Kesici açma zamanının ölçülmesi
2. Kesici kapama zamanının ölçülmesi
3. Kesici izolasyon direnç ölçümü
4. Kesici kontak geçiş direnç ölçümü

Bakımlar;

1. Kesici kumanda sisteminin kontrolü
2. Motor, açma, kapama bobini kontrolü
3. Yağlı kesicilerin yağ değişimi
4. Kesici mekanik kontroller

PARATONER ÖLÇÜMÜ VE RAPORLANMASI

Yıldırımdan koruma sistemlerinin amacı bir binayı içindeki elektrik tesisatını, elektronik cihazları ve sakinleri de dahil olmak üzere doğrudan yıldırımlardan korumaktır. Yıldırımların etkisini izole etmek ve kontrollü olarak yıldırım enerjisini toprağa aktarmak amacıyla kullanılan paratoner, bu tarz yapılar için olmazsa olmaz uygulamalar arasında yer almaktadır.

Paratoner Sistemleri

• Faraday Kafesi
• Aktif Paratoner

Bu raporlandırma her yıl periyodik olarak Elektrik Mühendisler Odası ( EMO ) ‘na kayıtlı bir Elektrik Mühendisi tarafından yapılıp raporlandırılması İş sağlığı ve İşçi güvenliği yönetmeliklerince gerekmektedir.

KAÇAK AKIM RÖLESİ TESTLERİ VE RAPORLAMA

Daha çok kaçak akım rölesi olarak bilinen hata akımı koruma anahtarı elektrik devrelerinde meydana gelebilecek bir kaçağı içindeki mekanizma ile algılayıp, devreyi çok kısa sürede kesmeye yarayan devre elemanıdır. Yapılan araştırmalar insan vücudu üzerine 30mA ve üzeri akım geçtiğinde hayati tehlike meydana geliyor.

Kaçak Akım Rölesi; bir elektrik çarpılması olayında insan bedeni üzerinden geçen akımın bu mertebelere ulaşmadan devreyi kesmeye yararlar. Ayrıca daha yüksek akım seviyelerinde ve ortam değişkenliğine göre (sıcaklık,nem vs.) seçilebilen Kaçak Akım Koruma Röleleri de mevcuttur.

Daha çok kaçak akım rölesi olarak bilinen hata akımı koruma anahtarı elektrik devrelerinde meydana gelebilecek bir kaçağı içindeki mekanizma ile algılayıp devreyi çok kısa sürede kesmeye yarayan devre elemanıdır. Yapılan araştırmalar insan vücudu üzerine 30mA ve üzeri akım geçtiğinde hayati tehlike meydana geliyor.

Kaçak Akım Röleleri de herhangi bir sebeple arızalanıp görevini yapamaz hale gelebilir, bunun birçok sebebi olabilir fakat önemli olan bunun nedeninden çok kaçak akım rölesinin çalışır olup olmadığının tespitidir.

Derta Enerji bilgi birikimi ve tecrübesi ile kaçak akım rölesi testlerini yapmaya ve test raporu hazırlamaya yetkili bir elektrik mühendislik firmasıdır. Gerekli tüm kontrol ve ölçümleri büyük bir titizlikle yaparak elde edilen sonuçları gösteren raporu, yetki belgeleri ve ölçü aleti kalibrasyon belgesi ile birlikte işverene süratli bir şekilde teslim eder.

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ VE RAPORLAMASI

Topraklama, makine ve teçhizatların korunmasının yanı sıra insan hayatını da koruyan olmazsa olmaz unsurlardandır. Elektrikli araçların ( jeneratör, transformatör, motor, aydınlatma direği, buzdolabı, çamaşır makinesi vb. ) aktif olmayan, gerilim altında yük taşımayan metal kısımlarının bir iletken vasıtasıyla toprakla birleştirilmesi işlemidir. Bu nedenden dolayı topraklamanın ve topraklama ölçüm ve kontrollerinin topraklamalar yönetmeliğine ve iş güvenliği mevzuatlarına uygun olarak belirtilen periyodlar ile yapılması oldukça önemlidir.

Topraklama ölçümü ; insan hayatı için risk oluşturabilecek elektrikli araç ve gereçlerin, bina ve işletmelerin EMO (Elektrik Mühendisleri Odası), TSE ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara uygunluğunun kontrol edilmesini sağlayan teknik işlemler bütünüdür.

Topraklama Raporu

Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği’nin EK-P maddesi gereğince elektrik tesislerinde yapılacak olan ölçümleri, raporlamaları ve uygunlu değerlendirme işlemleri sadece EMO üyesi olan Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik mühendisleri tarafından yapılabilir. Bu ölçümlerin yapılabilmesi için kuruluşların, yukarıdaki alanlarda “mühendis” ünvanına ve yetki belgesine sahip personel bulundurması şartı vardır.

Topraklama ölçümü ve topraklama raporu işlemlerinde gerekli yeterlilik belgelerine sahip mühendislerimiz taleplerinize yönelik bu alanda ihtiyaçlara cevap verebilmektedir.

Topraklama Ölçümü ve Topraklama Raporu Periyotları

Çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içerisinde muayene işlemleri, ölçme ve denetleme işlemlerine ilişkin tavsiye edilen periyotlar şu şekildedir:

Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri için 2 yıl

Enerji nakil ve dağıtım hatları için 5 yıl

Sanayi Tesisleri ve Ticaret Merkezleri İçin

Topraklamalara ilişkin dirençlerin, muayene ve ölçülmesi için 1 yıl,
Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller için 2 yıl

Sabit Olmayan Tesisler İçin

Sabit işletme elemanları için 1 yıl,
Yer değiştirebilen işletme elemanları için 6 ay

Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan iş yerleri ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan iş yerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları 1 yılı aşamaz.

ELEKRİK İÇ TESİSAT KONTROLÜ VE RAPORLANMASI

Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi

Günümüzde ticari-endüstriyel faaliyetlerin çok büyük bir bölümünde, elektrik ana enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda, elektrik tesisatın periyodik kontrolü, sürdürülebilir hizmet, üretim ve iş güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar düşünüldüğünde, elektrik iç tesisatın ve tesisat bünyesinde kullanılan her türlü ekipman, bileşen ve teçhizatın kontrolü belirli bir uzmanlık seviyesi gerektirmektedir.

Elektrik Tesisatının Periyodik Kontrolü Avantajları

Elektrik tesisatın kontrolü, dinamik yük yapısı içerisinde tehlike teşkil edebilecek, sorunlu veya eksik tesisin tespiti açısından önemlidir. Bu sayede olası kaza ve yangınların önüne geçilecektir. Yapılacak tespitler ve sunulan rapor doğrultusunda alınacak önlemler kontrolün yapıldığı tesislerde şu avantajları sağlayacaktır:

• Çalışan güvenliği tesis edilecek, elektrik kazalarına bağlı yaralanma ve can kayıplarının önüne geçilecektir.

• Tesisatın zayıf noktaları tespit edilerek raporlanacak ve ileride tesisin hizmet ya da üretim faaliyetlerinin durmasına neden olabilecek elektrik tesisatı kaynaklı arızaların önüne geçilecektir. Periyodik kontrollerin yaptırılmamasına bağlı, ticari faaliyetlerin yavaşlamasına veya durmasına neden olabilecek arızalar, hizmet, üretim veya üretimin durmasına bağlı olarak hammadde kaybına yol açarak yapılacak kontrollerin yanında karşılaştırılması mümkün olmayan maddi kayıplara sebebiyet verecektir.

• Yaşanabilecek elektrik kazaları tesis içerisinde temini mümkün olmayan büyük maddi zararlara yol açabilir. Bu kazaların yangın, patlama gibi etkileri olabilir. Ayrıca kullanımı standartlarca veya tesis gereksinimi doğrultusunda uygun olmayan son derece ucuz bir tesisat bileşeni, tesisata entegre pahalı bir teçhizatın zarar görmesine neden olabilir. Elektrik tesisatının kontrolü bu gibi büyük maddi zararların önüne geçecektir.

• Elektrik tesisat bileşenlerinin yanlış boyutlandırılması ve uygunsuz ekipman kullanımı, rutin faaliyet içerisinde işletmecinin farkına dahi varamayacağı birtakım ek maliyetler getirebilir. Yapılacak kontrollerde, bu gibi uygunsuzluklar belirlenerek raporlanacak, faaliyet gösteren tesisin işletme verimliliği arttırılacaktır.

Elektrik Tesisatının Kontrolü ve Elektrik Tesisat Uygunluk Belgesi Ölçümleri Hangi Periyotlar ile Yapılmalıdır?

Elektrik tesisatının yılda en az bir kez kontrolü, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale getirilmiştir. Elektrik tesisat kontrollerini yılda bir kez gerçekleştirdiği gibi; iş ortaklarının talebi doğrultusunda belirlenen periyotlarda, daha sık da gerçekleştirebilmektedir. Çalışmaların sonunda “Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve İnceleme Raporu” (Elektrik Tesisat Uygunluk Belgesi) sunulmaktadır.

Elektrik Tesisatı Kontrolünde Ne Yapılmaktadır?

Elektrik tesisatı kontrolünde tesis içerisinde varsa, trafo alçak gerilim tarafından başlayarak tüm enerji odaları, sayaç, dağıtım panoları, branşman, kablo şaftı, jeneratör, ups, motor, makine ve teçhizatlar ile elektrik bağlantıları, asansör elektrik tesisatı, aydınlatma tesisatı, zayıf akım tesisatı, anahtar, priz ve buatlar, kompanzasyon sistemleri ve topraklama tesisinin mevcut proje ve standartlara uygunluğu kontrol edilir, ölçümler gerçekleştirilir. Elektrik tesisatı içerisindeki her türlü teçhizat ve makine için uygun boyutlandırma ve korumanın olup olmadığı belirlenerek raporlanır.

Bunlara ek olarak, pano, kablolar ve kablo bağlantılarının termal kamera incelemeleri yapılarak, aşırı veya dengesiz yüklenmenin olup olmadığı tespit edilir.

Elektrik Tesisatının Periyodik Kontrolü Yönetmelikleri

Tüm tesis ve işletmelerde elektrik iç tesisatının kontrolü ve elektrik tesisat uygunluk belgesi, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale getirilmiştir.

17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, elektrik tesisatının periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması gerekmektedir. (Ek-1 İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları)

Test Hizmetlerimizin Kapsamı:

  • Çevirme Oranı Testi,

  • Sargı Direnci Testi,

  • DC İzolasyon Testi,

  • Bushing Testleri,

  • Kademe değiştiricisinin mekanik ve elektriksel testleri,

  • Frekans Analiz Testleri (FRA) ,

  • Transformatör İzolasyon Yağları Analizi