YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU

Elektrik enerjisinin üretimden iletim sistemine aktarılması ve iletim sisteminden dağıtım şebekesine aktarılmasında büyük rol oynayan transformatör merkezleri (diğer adıyla şalt sahaları) gelişmişliğin simgesi olan “elektrik enerjisi arz güvenirliği” açısından hayati öneme sahip tesislerdir. Bildiğiniz gibi 1kV ve üstü enerji ile beslenen tüm tesislerin işletilebilmesi için Elektrik Mühendisleri Odasından eğitimini tamamlamış YG İşletme Sorumluluğu belgesi bulunan Elektrik Mühendisleri tarafından hizmet almak zorundadır. Bu zorunluluk Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, işletmenizde bulunan 1 kV altı ve 1kV üstü tesislerde, ” işletme sorumluluğunu ve trafo bakım” hizmetlerini kapsamaktadır.

Derta Enerji olarak bünyemizde bulunan YG İşletme Sorumluluğu belgesi olan konusunda uzman elektrik mühendislerimiz tarafından işletmenizin trafo sorumluluğunu üzerimize alıyoruz. Ayrınca bu hizmetimizden yararlanan müşterilerimize yüksek gerilim ve yük açma ve yüke alma manevraları hakkında bilgi vermekteyiz.

Yıllık yapılan sözleşmelerimiz mukabilinde aylık standart periyotlar ile trafonuz yüksek gerilim elemanlarınız ( Kesici, Ayırıcı, Trafo, Yağ, Kontaklar ve genel temizlik vb. ) kontrol ediliyor. Bakım gerektiren trafolarınız varsa acil bir şekilde yıllık bir defaya mahsus bakımları yapılır.

Firmamız, yüksek gerilim işletme sorumluluğunu üstlendiği trafoların periyodik kontrollerini yaparak, trafoların çalışır vaziyette olmasını ve güvende kalmasını sağlar.

Trafo işletme sorumluluğu yaptığımız trafoların senelik periyodik kontrol ve bakımlarını da yapmaktayız. Ayrıca işletmesinde reaktif cezaya girmek istemeyen müşterilerimizin kompanzasyon sistemlerini takip ederek düzgün çalışmasını sağlamakta ve firmaların cezai duruma düşmesini önlemekteyiz.

"Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmesi" 'ni imzalayan müşterilerimize aylık periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması, aktif enerji tüketim verilerinin gözden geçirilmesi ve elektrik faturalarının kontrolü, reaktif enerji tüketim takibi, muhtemel reaktif ve kapasitif cezaların önlenmesi için yapılması gereken önlemlerin alınması, topraklama dirençlerinin ölçülüp raporlanması hizmetlerini de verilmektedir.

Hizmet Tanımları

BAKIM

İŞLETME

DANIŞMAN

Periyodik Bakım

YG Tesis İşletme Sorumluluğu

YG-AG Tesis Durumları

Hasar Gören Teçhizat Onarımı

İşletme Personeli Eğitimi

Enerji Tüketimi Tarifeler

Çağrı ile İşletmedeki Arızalar

Manevra Talimatı Hazırlama

Tevsi ve Yenilemeye Yönelik Öneriler

Test ve Sonuçların Raporlanması

Manevralarda Güvenlik Önlemi Alınması

Genel Olarak Elektrik Danışmanlığı

 

Çağrı Üzerine Arızaya Müdahale Edilmesi

ENERJİ DANIŞMANLIĞI

ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK SUNDUĞUMUZ HİZMETLER

 • Enerji Sektörüne Yeni Girecek Şirketler İçin Pazar Danışmanlığı
 • Enerji Santralleri İçin Fizibilite Danışmanlığı
 • Proje Bürokratik Süreç Yönetimi ve Danışmanlığı
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans İşlemleri, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu İşlemleri, Kamulaştırma İşlemleri
 • Enerji Sektörü Yatırımcıları için Proje Geliştirme Hizmetleri
 • Enerji Santral Lisanslarının Alım – Satım Danışmanlığı
 • İşletmedeki Enerji Santrallerinin Alım – Satım Danışmanlığı
 • Enerji Yatırımları için Finansal Danışmanlık ve Finans Temini
 • Enerji Santrali Taahhüt Süreçlerinde Taahhüt Yönetimi ve Müşavirlik Hizmetleri
 • Proje Altyapı Tasarım ve Dizayn Hizmetleri, (Ulaşım Yolları, İç Yollar, Temel Dizaynı, Vinç Alanları, Komple Elektrik Sistemleri )
 • Rüzgâr Ölçümleri, Zemin Etüdü, Enerji Üretimi Hesaplamaları, Güç Eğrisi Ölçümleri
 • Rüzgâr Türbinleri, İnşaat İşleri, Transformatör, Şalt Sahası ve Nakliyat için İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Taahhüt Öncesi Proje Yapı Planları ve Zaman Yönetim Çizelgelerinin Hazırlanması
 • Taahhüt Öncesi Genel ve Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Taahhüt ve Satın Alma Sözleşmelerinin Hukuki Mevzuata Uygun Düzenlenmesi ve Süreç Yönetimi
 • Test Aşaması, Kesin Kabul ve Devreye Alma Hizmetleri
 • Harita Hazırlama Hizmetleri
 • Enerji Dağıtım Özelleştirmelerine Hazırlık, Piyasa ve Özelleştirme Metodolojisi Hizmetleri
 • Üretim ve Dağıtım Bölgesi Değerlendirme Fizibilitelerinin Hazırlanması
 • Özelleştirme Sürecinin ve Devir Sürecinin Yürütülmesi, İşletme Yönetimi Danışmanlığı
 • Enerji Üretim Özelleştirmelerinde Üretim Portföylerinin İncelenmesi, Mevcut Durum Analizi, Alternatif Rehabilitasyon Teklifleri, Mali Analizler
 • Üretim ve Dağıtım Özelleştirme Fizibilitelerinin Hazırlanması

TESİS MONTAJ & DEMONTAJ

AG-OG PROJELENDİRME VE KABUL İŞLEMLERİ

Kuvvetli Akım Elektrik Projelerinin Çizimi ve Tasarımı

– Alçak gerilim enerji dağıtım tesisatı projesi
– Orta gerilim ve trafo merkezi tesisatı projesi
– Topraklama tesisatı projesi
– Yıldırımdan korunma tesisatı projesi
– Güç faktörü kompanzasyon tesisatı projesi
– Kesintisiz güç kaynağı ( UPS ) tesisatı projesi
– Enerji ölçüm tesisatları projesi
– Dizel – elektrojen ( jeneratör ) grubu tesisatı projesi
– Elektrik mekanik sistem entegrasyonu tesisatları projesi
– Konut, fabrika, hastane, hizmet binaları, çeşitli salonlar, mekanlar gibi her türlü yapı tesisatlarının projesi
– Özel tesisatların projeleri

Elektrik Panosu Projelerinin Çizimi ve Tasarımı

– Şebeke ve Kumanda Hatları için Elektrik Panosu Projelerinin Çizimi ve Tasarımı
– Yükleme Cetvelleri, Kolon Şemaları
– Elektrik Pano Görünüş Projelerinin Çizimi ve Tasarımı
– Elektrik Panosu Yerleşim Planı Projelerinin Çizimi ve Tasarımı
– Ana Dağıtım Panosu Projesinin Çizimi ve Tasarımı (MDP)
– Dağıtım Panosu Projesinin Çizimi ve Tasarımı (DP)
– Aydınlatma Panosu Projesinin Çizimi ve Tasarımı (LP)
– Motor Kumanda Kontrol Panosu Projesinin Çizimi ve Tasarımı (MCCP)
– Kompanzasyon Panosu Projesinin Çizimi ve Tasarımı (PFCP)
– Priz Panosu Projesinin Çizimi ve Tasarımı (SP)
– Özel Pano Projelerinin Çizimi ve Tasarımı
– Tek Hat Projelerinin, Üç Hat Şeklinde ve İstenilen Çalışma Prensibinde Projelendirilmesi

Zayıf Akım Elektrik Projelerinin Çizimi ve Tasarımı

– Telefon tesisatı projesi
– Uydu anten ve TV video tesisatı projeleri
– Data tesisatı projesi
– CCTV Kamera projesi
– Yangın ihbar ve alarm tesisatı projeleri
– Manyetik kontak, manyetik kapı kilidi projeleri
– Diyafon (İnterkom) tesisatı projesi
– Zil ve kapı otomatiği tesisatı projeleri
– Hırsız ihbar ve güvenlik tesisatları projeleri
– Gaz algılama tesisatları projesi
– Su algılama tesisatları projesi
– Kartlı giriş ve otopark kontrol tesisatları projesi
– Seslendirme tesisatları projesi
– Acil çağrı anons tesisatları projesi
– Özel tesisatların projesi

Malzeme Listelerinin Oluşturulması

– TEDAŞ, Çevre Şehricilik Bakanlığı ,Milli Savunma Bakanlığı pozlu veya serbest piyasa analizli proje ve uygulama malzemelerin markalı, fiyatlı listelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi

Özel Projeler

– İsteğe bağlı özel projelerin çizimi ve tasarımı

JENERATÖR RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİ

Enerji Bakanlığı' nın 02.09.1988 tarih ve 1991 sayılı "Elektrik Enerjisi İmdat Grupları ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği" ne göre tüm jeneratörlerin ruhsatlandırılması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili Elektrik Şirketi, jeneratörün kullanımına izin vermeyerek mühür altına alabileceği gibi, Şebeke elektriğinin kesilmesi dahil, başka cezai müeyyidelere de başvurabilecektir.


Firmanızın ya da Binanızın başına bu ve benzeri durumların gelmemesi için, halen kullanmakta olduğunuz veya işletmeye almayı düşündüğünüz jeneratörlerinize ruhsat almanız gerekmektedir. Bu, hem kanuni bir zorunluluktur hem de jeneratörün, işletmenizde can ve mal kaybına yol açmaması için mutlaka yapılması gereken bir işlemdir. Bu sayede, jeneratör tesisiniz eğer mevcut bir tesis ise yeniden kontrolden geçecek ve eksiklikler varsa tamamlanacaktır. Jeneratör yeni tesis edilecekse de en uygun şekilde tüm yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde kurulacaktır.

Firmamız, Jeneratör Ruhsat İşlemleri konusunda oldukça deneyimlidir. Türkiye' nin her yerinde bitirdiğimiz çok sayıda iş mevcuttur. Firmanız veya binanızla anlaşmamız durumunda; işi almamızı müteakip öncelikle tesisinizde varsa eksiklikler tespit edilerek, tamamlanması sağlanacaktır. Enerji Bakanlığı ve ilgili Elektrik Kurumu nezdindeki tüm takip ve kabul işleri Firmamızca süratle yapılacaktır. Kabulün yapılmasından sonra tarafınıza onaylı "Geçici Kabul Tutanakları" (Jeneratör Ruhsatı)' nın verilmesi ile işlem tamamlanacaktır.